gumifelnishop-logo

Általános Szerződési Feltételek

www.gumifelnishop.hu

Kérjük vásárlás előtt mindenképpen olvassa el a vásárlási és fizetési feltételeinket!

Üdvözöljük a Someport Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.gumifelnishop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó) mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozókhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely www.gumifelnishop weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal” vagy „Honlap”) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.

Jelen ÁSZF célja a Vásárló és az Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott körben a Vásárló tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

Jelen ÁSZF szabályozza a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek a Someport Kft. (képviseli: Somogyi Imre ügyvezető, adószám: 27907326-2-42, cg.: 01-09-356390) vállalkozóval, mint Szolgáltatóval (a továbbiakban: „Szolgáltató”).

A Webshopon keresztül történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ekertv.”) szabályozza.

A jelen ÁSZF összhangban van a hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Eker. tv.) törvény,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet

Általános rendelkezések:

A Webáruházon keresztül történő vásárlás során a Vásárlónak ki kell jelentenie, hogy az ÁSZF feltételeit és az Adatvédelmi tájékoztató hatályos szövegét a szerződéskötést megelőzően megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Ezzel a Vásárló a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul. Ennek hiányában Vásárló a Webáruházon keresztül nem vásárolhat.

Az Szolgáltató a Weboldalon árusított termékeit csak magyarországi címre szállítja ki, a jövedéki szabályozások értelmében.

Az Szolgáltató biztosítja, hogy a Vásárló az ÁSZF feltételeit és az Adatkezelési szabályzatot megismerhesse.

A szerződés nyelve a magyar nyelv. Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre. A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül.

Kiskorú (18 év alatti) személy nem vásárolhat a Weboldalon. A 18. életév betöltésére vonatkozó kérdésre adott válasz valódiságtartalmát Szolgáltató nem jogosult vizsgálni. A Vásárló válaszát büntetőjogi és polgári jogi felelőssége tudatában adja meg.

Korlátozottan cselekvőképes személy kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával, beleegyezésével használhatja a Weboldalt.

Harmadik személy személyes adatait csak az arra jogosult személy adhatja meg. A harmadik személy adatainak megadásához szükséges beleegyezést vagy jogalapot a személyes adatokat megadó személy köteles biztosítani.

Szolgáltató nem köteles és nincs is lehetősége a Vásárló személyének ellenőrzésére, az Szolgáltatót ezzel kapcsolatosan semmiféle felelősség nem terheli.

Az Szolgáltató viszonteladási céllal a honlapot felkereső Vásárlót, Partnert nem szolgál ki a Weboldalon keresztül.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója, valamint a Weboldal Felhasználási feltételei.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A SZOLGÁLTATÓ

Cégnév: Someport Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1065 Budapest, Révay u. 6. fsz. 7.

Levelezési cím: 1065 Budapest, Révay u. 6. fsz. 7.

Telefon: +36 70 882 28 34

E-mail: info@gumifelnishop.hu

Adószám: 27907326-2-42

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-356390

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Számlaszám: 11742173-26046930

Ügyfélszolgálat: Hétfő – Péntek : 08 – 17 óra

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Rackforest Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

E-mail cím: info@rackforest.hu

Telefonszám: +36 1 211 0044

A Szolgáltató nagykereskedelmi partnere B2C konstrukcióban az AKH Abroncskereskedőház Kft., amelynek szervízhálózatát ajánljuk a Felhasználóknak: https://gumi.hu/szerviz

2. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Szolgáltató a Honlapon folytatott üzleti tevékenysége körében autógumi, acélfelni és könnyűfém felni értékesítésével foglalkozik.

3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
  1. A vásárlás menetének bemutatása

A Honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A Honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A Honlapon szereplő termékekre (gumi, acél és könnyűfém felni) különböző szempontok szerint lehet rákeresni. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék fotójára, nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A Honlapon megjelenített árak HUF-ban értendők és az általános forgalmi adót (bruttó vételár) tartalmazzák.

A www.gumifelnishop.hu webáruházban a vásárlás kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges. A könnyűfém felniknél feltüntetett ár nem tartalmazza a tehermentesítő gyűrűk és a kerékcsavarok árát. Az acél tárcsák ára nem tartalmazza a csavarok árát. A termékek vételára nem tartalmazza továbbá a postai kiszállítás költségeit.

A Szolgáltató a termékek árváltoztatásának jogát fenntartja, a Webáruházban mindig az aktuális árak szerepelnek. Az ár változtatás nem érinti a már megrendelt termékeket.

A Honlapon elérhető fotók néhány esetben csak illusztrációk és csak tájékoztató jelleggel szerepelnek. A kép és a termék valóságos kinézete közötti esetleges eltérés miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan lista-szerűen jelennek meg. Az adatkezelési tájékoztató tartalmát pedig az oldal alján ismerheti meg. A Kapcsolat menüpontban tájékozódhat a Felhasználó a Szolgáltató főbb adatairól.

A regisztráció a https://gumifelnishop.hu/fiokom oldalról indul, a regisztrációs űrlap kitöltésével. A regisztrációs oldalon email cím és a választott bejelentkezési jelszó megadása kötelező.

Regisztrált felhasználó a belépést követően jogosult a regisztrált adatait a felhasználói fiókban megtekinteni, illetve adatait bármikor módosítani, a korábbi vásárlásait megtekinteni, valamint a korábban felvitt címeit megtekinteni és módosítani.

A választott termék a kosárba gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. Kosár gomb csak a készleten lévő termékeknél van. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt is módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. A Felhasználónak lehetősége van regisztrációra vagy a regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció mellőzése esetén az alábbi adatokat kell megadnia a Felhasználónak: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint. ha ettől eltérő, akkor a szállítási cím, továbbá opcionálisan céges vagy vállalkozói adószám. A regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A Felhasználó a termékek megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik, és azok valódiságát szavatolja. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a Honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős – lásd az adatvédelmi tájékoztatót. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért.Elfelejtett jelszó esetén a Honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a Honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.

A Felhasználó végül egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét és az összesen fizetendő vételárat. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Honlapon történő vásárlás során kizárólag a Honlapon feltüntetett és a Szolgáltató összefoglaló oldalán is látható vételár a mérvadó és fizetendő. A Szolgáltató nem felelős az ár összehasonlító portálokon ugyanazon termék vonatkozásában a Szolgáltató nevében tévesen, a Honlapon feltüntetett vételártól eltérő ajánlatért, amennyiben a tévesen feltüntetett ár az ár összehasonlító portálnak betudhatóan nem került időben frissítésre. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

A Felhasználó által választott fizetési és szállítási módtól függetlenül a Szolgáltató minden esetben kizárólag elektronikusan számláz. A Szolgáltató az elektronikus számlát a honlapon történt megrendelést követően azonnal kiállítja és kiküldi a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre, regisztráció hiányában pedig a vásárlás során megadott e-mail címre küldi meg.

 1. Adatbeviteli hibák javítása                                     

Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége, vagy a böngésző „vissza” gombjának akár többszöri megnyomásával, vagy a kosár menüben a korábban már említett módon.

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé.

Felhasználó az “Adatok szerkesztése” menüpontban módosíthatja a regisztráció során megadott adatait.

Felhasználó által a hibásan megadott adatokkal készült bizonylatot kizárólag akkor áll módunkban javítani, ha kiszállítástól számítva egy munkanapon belül jelzés érkezik erre vonatkozólag. Az ezt követően küldött jelzések esetén a Szolgáltató megtagadhatja a kérés teljesítését. A Szolgáltatót a Felhasználó által hibásan vagy pontatlanul megadott adatokból adódó következményekért, károkért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket.

A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat.

 1. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

A megkötött szerződés

 • elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvben, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak,
 • ha a Felhasználó egyben Fogyasztó – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Felhasználó a megrendelését az ÁSZF és az Adatkezelési szabályzat elolvasására és elfogadására, valamint a nagykorúság igazolására vonatkozó jelölőnégyzetbe, helyezett „X” elhelyezését követően, a „Megrendelem” gombra kattintva véglegesítheti, küldheti el az Felhasználó részére. Minden sikeres rendelés után a Felhasználó regisztrációban megadott e-mail címére a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld, ami a Szolgáltató megrendeléssel való egyetértést kifejező jognyilatkozata, a szerződés pedig ennek megérkezésével jön létre. Ez egyben a fogyasztónak a megkötött szerződésről és annak tartalmáról szóló visszaigazolás is, és tartalmazza a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályokra tekintettel adott, szerződéskötést megelőző tájékoztatást.

Ez az automatikus válaszüzenet még nem minősül a megrendelés elfogadásának az Szolgáltató részéről, az Szolgáltató részéről semmiféle kötelezettséget nem keletkeztet.

Az Szolgáltató a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül visszaigazoló emailt küld a Vásárló részére, melyben a Felhasználó által megadott adatok, a megrendelt termék darabszáma, vételára, megrendelés dátuma, szállítási költség és a fizetendő végösszeg szerepel. A visszaigazoló email tájékoztatja a Felhasználót, hogy megrendelése az Szolgáltatóhoz megérkezett és feldolgozásra került. Felhasználó köteles a visszaigazoló email tartalmát, az abban szereplő adatok helyességét ellenőrizni és köteles a hibát az Szolgáltató felé azonnal jelezni. A tévesen, hibásan, hiányosan megadott adatokból származó probléma, késedelem, többletköltség vagy késedelem a Vásárlót terheli.

Az Szolgáltatót nem terheli továbbá semmiféle felelősség abban az esetben, ha a Felhasználó a megrendelés során téves email címet adott meg és a visszaigazoló email a Felhasznló részére emiatt nem érkezik meg. A visszaigazoló email az Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, így az Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre.

Részleges teljesítés

Amennyiben a megrendelt termékekből nem minden áll rendelkezésre, illetve egy része nincs készleten, a rendelkezésre álló termékekre vonatkozó megrendelését tekintjük érvényesnek. Ebben az esetben munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot. Ebben az esetben a megrendelésére vonatkozóan a Felhasználót azonnali elállási jog illeti meg, a kiszállítást megelőzően. Amennyiben Ön a részleges teljesítés megrendelése mellett dönt, a továbbiakban a jelen ÁSZF-ben rögzített általános feltételek vonatkoznak a vásárlásra.

 1. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

 1. Nyilatkozatok

Amikor a Felhasználó letölti a weboldalt, megrendel terméket a weboldalon és elfogadottnak jelöli be a jelen szerződést, azzal egyben az alábbi kötelezettségeket is vállalja:

 • igazolja, hogy a szerződés nyelvét, amely a magyar nyelv, érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;
 • igazolja, hogy a webáruházban történő megrendelés előfeltételeként a jelen szerződést teljes körűen megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el, betartja az abban foglaltakat és ezek alapján önként, saját elhatározásából veszi igénybe a webáruház szolgáltatásait;
 • igazolja, hogy a megrendelés során megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem végez megrendelést vagy nem használja a weboldalt és a webáruházat engedély nélkül más személy nevében);
 • kijelenti, hogy a webáruház használata során nem végez jogellenes, szerződésellenes vagy jogosulatlan tevékenységet (ide értve a nemkívánatos elektronikus kommunikációt és a webáruház számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolást vagy ennek kísérletét, működésének akadályozását is) és minden, a felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart;
 • kijelenti, hogy a webáruházat és a weboldalt nem használja más felhasználó zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, emberi, személyiségi vagy egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre;
 • tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a webáruház használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a webáruház szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére;
 • vállalja, hogy a webáruház igénybevétele kapcsán az ön mint felhasználó által végzett tevékenységekkel összefüggésben (ide értve többek között a jelen pontban foglalt nyilatkozatok és a szerződés szerint kötelezettségek be nem tartását is) a gumifelnishop.hu részére okozott minden kárt teljes mértékben megtérít és harmadik személyek felé teljes mértékben helytáll a www.gumifelnishop.hu helyett a felhasználói tevékenységgel kapcsolatos igények miatt, illetve az ön által megadott, elhelyezett adatokkal, tartalmakkal kapcsolatban is, időbeli korlát nélkül. a teljes kártérítés a közvetlen és közvetett károk, az elmaradt haszon és az eljárási és ügyvédi költségek megtérítését is jelenti.

Kizárólag azon Felhasználó megrendelése tekinthető érvényesnek, aki a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelel és a rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadta el, valamint a megrendeléshez szükséges nyilatkozatokat megtette.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Azon fizetési módok felsorolása és bemutatása, amelyeket a honlap biztosít vásárlói számára:

 1. Fizetés utánvétellel házhozszállítás esetén

A csomag ellenértékét a futár részére készpénzben vagy bankkártyával tudja a Felhasználó kiegyenlíteni.

 1. OTP Mobil Kft. Simplepay

A Simplepay bankkártyás fizetésről:

Webáruházunkban rendelésed értékét lehetőséged van utánvét helyett Simplepay bankkártyás fizetési lehetőséggel kiegyenlíteni. A kényelmes és biztonságos online fizetést az OTP Mobil Kft biztosítja. Bankkártya adatok áruházunkhoz nem jutnak el, bankkártyás fizetéskor átirányítunk a Simplepay fizetőoldalára, így a fizetés nem a Webáruház oldalán történik.

A Simplepay egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya elfogadására alkalmas fizetőkapu, mely számos innovatív funkcióval rendelkezik. A tranzakciók valós időben zajlanak, és amennyiben a Simple alkalmazáson keresztül történik a fizetés, mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket. A Simplepay felhasználók az ingyenes Simple applikáció segítségével egyre több helyen mobillal is tudnak fizetni, anélkül, hogy készpénzt vagy bankkártyát kellene magukkal vinniük. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN-I-1064/2013). A bankkártya visszaélések elleni védelmet rugalmasan és igazságosan kezeljük.

Tranzakció menete:

 • „Megrendelem” gombra kattintva átkerülünk a Simplepay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatatok megadásával elindul a tranzakció
 • A kártyaadatok megadását követően kérjük ellenőrizni azok helyességét
 • A tranzakció feldolgozása elindul
 • A fizetés eredményéről és a tranzakció státuszáról e-mail útján értesítést küld a rendszer, valamint vissza lehet térni a webáruház internetes oldalára

FIZESSEN KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Használata még kényelmesebb a csupán egy perces Simple applikáció regisztrációt követően, a kártya mentése esetén többé nem kell begépelni ismét a kártyaszámot egyetlen Simplepay elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail cím és jelszó.

Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli!

simplepay_logo

Fizetéshez használható:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya

INGYENES

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Simple mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes és az is marad. Nincs havi díj sem.

A Simplepay rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Simplepay szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki. Mivel a bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához.

6. SZÁLLÍTÁSI MÓD BEMUTATÁSA

Annak a szállítási illetőleg átvételi módnak a bemutatása, amelyet a Szolgáltató biztosít:

A házhozszállítás a

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. vagy
 • a Magyar Posta Zrt. segítségével történik.

A házhoz szállítás webáruházunkban ingyenes. A szállítás a 12 óra előtt beérkezett megrendelések esetében általában egy, a 12 óra után beérkezett megrendelések esetében általában két munkanapon belül történik. Ezek becsült szállítási idők, amelyek esetenként további egy-két munkanappal megnövekedhetnek pl. Black Friday, ünnepek körüli vagy egyéb kiemelt illetőleg kampány időszakokban.

A webáruházunkban megvásárolt termékeket

 1. a) a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., postacím: info@gls-hungary.com, tel.: +36 29 886 700; a továbbiakban: GLS) vagy
 2. b) a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., postacím: Budapest 1540, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, tel.: +36 1 767 8282, a továbbiakban: Magyar Posta)

segítségével szállítjuk ki Magyarországon a megrendelő által megadott címre.

A GLS, illetve a Magyar Posta a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre és a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, a GLS, illetve a Magyar Posta egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel.

A GLS, illetve a Magyar Posta a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a GLS, illetve a Magyar Posta a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

7. ELÁLLÁSI JOG

A jelen pontban foglaltak kizárólag a Ptk. 8.§ (1) bekezdés 3.pontja szerinti Fogyasztónak minősülő Felhasználókra vonatkoznak.

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Felhasználót az elállási joga a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is megilleti.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató minden esetben e-mailben 1 munkanapon belül visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Az elállási jog postai úton történő közlése esetén a postára adás dátuma számít. A Fogyasztó köteles a nyilatkozatát oly módon megküldeni a Szolgáltató részére, hogy a feladás dátumát hitelt érdemlően bizonyítani tudja.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli, amelynek az összege termékenként bruttó 1490 HUF.

Fogyasztó kizárólag akkor felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jelen pont alkalmazásában a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használat mértéke gumiabroncsok esetén maximum 5 km futásteljesítmény. Az ezt meghaladó mértékű használat esetén a Fogyasztó elállás esetén csak a vételár termékben bekövetkezett értékcsökkenés összegével csökkentett visszatérítésére jogosult. Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között az értékcsökkenés mértékét illetően vita alakul ki, a felek által közösen, jóhiszeműen kijelölt független szakértő bevonásával kell az értékcsökkenés mértékét megállapítani.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  A visszatérítésre általában 2-3 munkanapon belül kerül sor. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

8. SZAVATOSSÁG, KÖTELEZŐ Jótállás

A Szolgáltató hibásan teljesít a Fogyasztónak minősülő Felhasználó felé, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek (Kellékszavatosság). Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelettel összhangban:

 • 10 000 – 100 000 HUF közötti eladási árú termékek esetén 1 (egy) év,
 • 100 000 – 250 000 HUF közötti eladási árú termékek esetén 2 (két) év,
 • 250 000 HUF eladási árú termékek esetén 3 (három) év

jótállást vállal Felhasználó részére a hibás teljesítésért a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében.

A Felhasználó jótállási igényét a jótállási határidőben érvényesítheti, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a terméknek a Felhasználó részére történő átadásától kezdődik. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF 9. pontjának c) alpontjában rögzített eseteket. A Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosságra vonatkozó, a jelen ÁSZF 9. pontjában rögzített jogosultságoktól függetlenül megilletik, azonban ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt Felhasználó egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Jótállás alapján a Felhasználó a jelen ÁSZF 9. pontjának a) alpontjában, a jótállásra vonatkozóan rögzítettek szerint érvényesítheti igényeit.

9. Szavatosság (kellékszavatosság és termékszavatosság)
  1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató a webáruházban megvásárolt termékek tekintetében kellékszavatossággal tartozik a hibás teljesítésért (ennek meghatározását a fenti 8. pont tartalmazza). A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági, illetve jótállási igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha:
 • a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy
 • az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve
 • a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
 • a szerződésszegés súlyát,
 • a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha:
 • a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,
 • a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,
 • a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági, illetve jótállási jogáról másikra térhet át. A Felhasználó az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kellékszavatosság, illetve a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Felhasználó a terméket a hiba miatt rendeltetés-szerűen nem használhatta.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Fogyasztónak nem minősülő vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az az Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A fentieken túl a Szolgáltató jótállási kötelezettségével kapcsolatban az alábbi kiegészítések érvényesek:

 • Ha a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató a terméket legkésőbb a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat legkésőbb a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.
 • Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató a terméket nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.
 • Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Felhasználó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató a terméket nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.
 1. Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha:

 • nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,
 • vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 1. Kivételek a jótállási és szavatossági igények alól

A jelen ÁSZF 8. pontjában, 9. pont a) – b) alpontjaiban rögzített kivételeken túl a Szolgáltató a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal az alábbi esetekben sem:

 • a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károk, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételtől illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek;
 • helytelen tárolás miatt keletkezett hibák;
 • a szabványok vagy a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatt fellépő hibák;
 • a nem rendeltetés-szerű használat következtében fellépő hibák;
 • jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibák, pl.: hullámos kopás;
 • baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák, pl.: átszakadás külső sérülés miatt, külső mechanikai sérülés;
 • az gumiabroncs túlterhelése miatti hibák, pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés;
 • minden olyan esetben, amikor a hiba oka a teljesítést követően keletkezik.
10. Jótállási és Szavatossági jogok érvényesítése

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

 • A Fogyasztó jótállási, illetve szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. A Szolgáltató azonban nem zárja ki, hogy a Fogyasztó a szerződés megkötését más módon is hitelt érdemlően bizonyítsa.
 • A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot pedig a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.
 • A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • Kijavításra vagy a szavatossági, illetve jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében veszi át a Szolgáltató.
11. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz és legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál

 • Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u.19.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

A területileg illetékes Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 • Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 (1) 488 21 86
Telefon: +36 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás kezdeményezése

A Fogyasztó választása szerint a Fogyasztó lakóhelye szerint vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes járásbíróságon vagy törvényszéken jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Uniós vitarendezési platform

Fogyasztó esetén igénybe vehető az Európai Uniós online vitarendezési platform. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően a Fogyasztó bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a következő linken elérhető weboldalon keresztül: http://ec.europa.eu/odr

12. Adatvédelem

Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon az adatkezelési tájékoztató menüpontban.

13. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, a szerződés teljesítésére a szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF irányadó, a módosított ÁSZF pedig a módosítás hatálybalépését követően megkötött szerződésekre irányadó.

14. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Webáruház célja a Webáruházban található termékek értékesítése. Az egyes termékek a Webáruházban szereplő képhez képest eltérhetnek.

A Felhasználó a Webáruházat kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja, a Szolgáltató nem vállal semmiféle felelősséget a használat során felmerülő vagy a használatból eredő vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Szolgáltató nem felelős a Futár szolgáltató(k) díjszabása, szállítási feltételei, adatvédelmi szabályzata és üzletszabályzata Futár szolgáltató(k) általi megváltoztatásáért.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.11.01.

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

Rendeljen bármilyen gumit vagy felnit, most ingyen kiszállítjuk Önnek!